Over

Alles eerlijk en kritisch onder de loep nemen

Ik ben een energieke, pragmatische bedrijfskundige (MBA) met een ruime ervaring in het maatschappelijk veld. Opdrachtgevers schakelen mij in omdat ik geen blad voor de mond neem en kritisch durf te zijn. In mijn advies neem ik alles mee wat ik bij de organisatie zie gebeuren. Ook de rol van de opdrachtgever zelf wordt onder de loep genomen. Doordat we geen vrienden hoeven te worden, rolt er in alle eerlijkheid en helderheid een passend advies uit.

Mijn focus ligt op vernieuwing in het midden- en kleinbedrijf. Organisaties schakelen mij in om bedrijfsprocessen op orde te brengen of vastgelopen werkrelaties vlot te trekken. Wat ik vaak zie gebeuren is dat medewerkers en management op hun tandvlees lopen. Ze voelen zich niet langer in staat om de ingesleten patronen te doorbreken. Tegelijkertijd weten ze dat de zaken anders moeten om ook op de lange termijn concurrerend te blijven.

Wat ik doe is: meelopen, meewerken, luisteren, feedback geven, overzicht creëren en een duidelijke prioritering aanbrengen in de veranderingsprocessen die nodig zijn. Voor de geprioriteerde veranderingen worden heldere doelen en meetmomenten vastgesteld. Hierdoor blijft de organisatie in charge over het vernieuwingstraject. Ik analyseer de situatie middenin de werkprocessen, met mijn voeten in de klei. Door een periode mee te werken, breng ik de pijnpunten van de organisatie in kaart.

Het resultaat is een kritisch adviesrapport, vaak in combinatie met een kort en scherp coachingstraject voor de directie. ‘René prikt door, hij zet je aan het nadenken en helpt je bij het richting geven’, zeggen mijn klanten over de manier waarop ik werk. Samen met de opdrachtgever bepaal ik wat de route wordt en welke expertise de organisatie nodig heeft om verder te komen. Vaak zijn dat meerdere sporen tegelijk en gaat het management zowel met het menselijk kapitaal (de medewerkers) als met de bedrijfsprocessen aan de slag.

Ik werk bewust niet met opzegtermijnen. Waar ik klanten adviseer om flexibel en op verandering gericht te zijn, wil ik ook zelf een voorbeeld van wendbaarheid zijn. Concreet betekent dit dat ik mezelf zo snel mogelijk overbodig maak. En als de samenwerking je vandaag niet bevalt, dan moet je er als opdrachtgever vandaag nog mee kunnen stoppen.

Door mijn ervaring in zorg en in welzijn en met mijn roots als verpleegkundige kan ik mensen goed inschatten. Door de relationele processen te koppelen aan de zakelijke, ontstaat inzicht in de manier waarop die twee elkaar beïnvloeden. In die interactie ligt een sleutel voor effectieve vernieuwing. Klanten geven aan dat het hen nieuwe inzichten heeft gegeven in een schijnbaar vastgelopen situatie.